Det är vi som är styrelsen. Vi jobbar för att se till att vi alla trivs och har det bra. Ni får gärna komma förbi eller ringa oss när som helst.

Styrelsefunktion

 Namn

E-post

Tfn

Ordförande Tomas Norrman This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 070-858 03 50
Kassör Gunilla Rubinson This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 070-575 53 25
Sekreterare  Christina Helge This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 070-734 86 66
Garage/p-platser Ulla Billerstham This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 070-595 65 22
Suppleant Kai Hakala This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 073-893 36 31
Suppleant Anita Lönnqvist This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 073-975 65 25